Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pirte

lituanizmas vokiečių rytprūsiečių šnektoje.

Pirte, Pirt, Birt, die, lituanizmas vokiečių rytprūsiečių šnektoje. Kilmė iš liet. pirtis; plg. Bei euch is heiß wie inne Pirt! [pas jus karšta kaip pirtyje].

Vilius Pėteraitis