Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Piotr Keppen

Piotras Kepenas, XIX a. rusų mokslininkas statistikas, etnografas, bibliografas.

Keppen Piotr (Piotras Kèpenas) 1793 II 19 Charkove 1864 V 23Karabage (Krymo sr.), rusų mokslininkas statistikas, etnografas, bibliografas. Rusijos mokslų akademijos narys (1843). 1814 baigė Charkovo universitetą. Vienas Rusijos geografijos draugijos įkūrėjų. Suorganizavo sistemingą Rusijos imperijos tautinės sudėties statistinių duomenų rinkimą. 1827 išleido studiją O proischoždenii, jazyke i literature litovskich narodov [Apie lietuvių tautų kilmę, kalbą ir literatūrą]. Tai buvo pirmoji kiek platesnė studija, skirta baltistikos problemoms. Rašydamas apie lietuvių literatūrą Keppenas atskirai aptarė Rytprūsių lietuvių ir žemaičių (t. y. lietuvių be Rytprūsių) literatūras, Keppenas naudojosi Gotfrydo Ostermejerio, Kristijono Milkaus, Martyno Liudviko Rėzos darbais. 1828 Keppeno studija išversta į lenkų, 1829 – į vokiečių kalbą. 1851 Keppenas išleido Rusijos europinės dalies pirmąjį etninį žemėlapį. Jame yra svarbios medžiagos apie lietuvių kalbos paplitimą XIX a.pradžioje. 1851 Keppenas paskelbė straipsnį Der Lithauische Volksstamm – Ausbreitung und Stärke [Lietuvių tautos išplitimas ir galybė]. Jame pateikė duomenų apie lietuvių skaičių Rusijos gubernijose, Rytprūsiuose, Lenkijos kunigaikštystėje.

Algirdas Sabaliauskas