Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Piotr Drzewiecki

Piotras Dževieckis, XIX a. gydytojas, 1863 sukilimo dalyvis.

Drzewiecki Piotr (Piotras Dževiẽckis) 1837Koronowe (vakarų Lenkija) 1869Szubine (vakarų Lenkija), gydytojas, 1863 sukilimo dalyvis. Nuo 1859 studijavo mediciną Greifswaldo, Berlyno ir Karaliaučiaus universitetuose. Už darbą Quid sit morbus dijudicatur Karaliaučiaus universitete įgijo medicinos daktaro laipsnį. Per 1863 Lenkijos ir Lietuvos sukilimą veikė Rytprūsiuose kaip komisaras, vėliau Nacionalinės vyriausybės agentūros vadovas. Rūpinosi ginklų pirkimu ir jų perdavimu sukilėliams Žemaitijoje. Karaliaučiuje įsteigė Informacijos biurą ir 1864 leido laikraštį Głos z Litwy [Balsas iš Lietuvos]. 1864 Prūsijos valdžios suimtas ir nuteistas. Išėjęs į laisvę Szubine (Šubine) vertėsi gydytojo praktika.

Vytautas Raudeliūnas