Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pilupėnų parapijos gyvenviečių pavadinimai ir jų kilmė

Pilupėnų parapijos gyvenviečių sąrašas su vietovardžių kilmės nuorodomis.

Plupėnų parãpijos gyvénviečių pavadnimai ir jų kilm. Jų sąraše pažymėta: *asmenvardinė (pavardinė) arba **vandenvardinė (upėvardinė) vardo kilmė; (vok.) – vietovardžiai 1938 nacių pakeisti vokiškesniais vardais. Skliausteliuose nurodyta vietovardžio kilmė. Akmenynai (liet. akmenynas), (vok.); *Baibliai, dvaras (pavardė Baiblys), (vok.); **Bredūnai (upė Bredūnė), (vok.); Būdvietėliai (vietovardis Būdviečiai), (vok.); *Būdviečiai (pavardė Būdvietis ar būda+vieta), (vok.); *Desūnai (Desūnas, Desas), (vok.); *Galkiemis (pavardė Galius+kiemas), (vok.); *Gerviai (pavardė Gervis), (vok.); **Laukupėnai (upė Laukupė+-ėnai), (vok.); *Matarniškiai (pavardė Mataras+-iniškiai), (vok.); *Noručiai (pavardė Norutis), (vok.); *Norvydai (pavardė Norvydas); *Pešikai (pavardė Pešikas), (vok.); **Pilupėnai (upė Pilupė ar pavardė Pilupas+-ėnai), (vok.); **Pisėnai (upė Pisa+ -ėnai ), (vok.); *Plotai (pavardė Plota), (vok.); *Puodžiūnai (pavardė Puodžiūnas), (vok.); *Sėjmetimai (liet. sėjimas ar pavardė Sėjus+metimas); *Sūdeikiai (pavardė Sūdeikis, -a), (vok.); *Susaičiai (pavardė Susaitis, prūs. Suse), (vok.); *Šupiniai (pavardė Šupinys), (vok.); *Tašaičiai (pavardė Tašaitis), (vok.); *Taurakalniai (pavardė Tauras+kalnas), (vok.); *Vensloviškiai (pavardė Venslovas+ -iškiai ), (vok.); *Viknaviečiai (pavardė Vikna, -ius+vieta), (vok.); *Žaibai (pavardė Žaibas), (vok.); *Žąsėčiai (pavardė Žąsėtis), (vok.). Iš viso buvo 27 gyvenvietės lietuviškais pavadinimais, iš jų asmenvardinės (pavardinės) kilmės 20, vandenvardinės kilmės 4 ir įvairios kilmės 3. Naciai pakeitė 25 (93%) vietovardžius vokiškais vardais. Upėvardinės kilmės gyvenviečių pavadinimai liudija, kad per parapiją teka upės: Bredūnė, Laukupė, Pilupė ir Pisa. Pavardinės kilmės gyvenviečių pavadinimai liudija apie pirmuosius jų gyventojus. Dalis pavardžių aptikta tik Mažojoje Lietuvoje, pvz., Būdvietis, Pilupas, Plota, Šupenys, Tašius arba ir Mažojoje Lietuvoje, pvz., Baiblys, Desūnas, Galys, Gervis, Susaitis (prūs. Suse), Žaibas ir Žąskėtis.

Vilius Pėteraitis