Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pilkalnio apskrities gyvenvietės

Pilkalnio apskrities gyvenviečių sąrašas.

Plkalnio apskritiẽs gyvénvietės. Jų sąraše pažymėta: *asmenvardinė (pavardinė) arba **vandenvardinė (upėvardinė) vardo kilmė; (vok.) – vietovardžiai 1938 nacių pakeisti vokiškais vardais; → rodė, kad senieji kaimai vėliau prijungti prie kitų gyvenviečių. Skaičiai – gyventojų kiekiai 1939 pateikti tik seniūnijoms. Skliausteliuose nurodyta vietovardžio kilmė. *Agoriai (pavardė Agorijas), (vok.) 73; **Alksnupėnai (upė Alksnupė), (vok.) 358; Ambrazgiriai (pavardė Ambrazas+giria), (vok.) 86; Antbaliai (liet. ant+bala), (vok.) 210; Apšriūtai (prūsų, liet. apšras+-iūtai), (vok.) 111; Antbūdupėnai (vtv. ant+Būdupėnai), (vok.) 148; *Apuokynai (pavardė Apuokas arba iš apuokynas), (vok.) 27; *Aukštučiai (pavardė Aukštutis), (vok.) 161; **Aukštupėnai (upė Aukštupė+ėnaiaukštupėnas), (vok.) 138; **Ąžuolupiai (upė Ąžuolupė), (vok.); *Bačkiai (pavardė Bačkys), (vok.); *Bagdonai (pavardė Bagdonas), 141; *Baltaduoniai (pavardė Baltaduonis), (vok.); *Baltrušėliai (pavardė Baltrušis), (vok.) 148; *Baltrušiai (pavardė Baltrušis), (vok.) 69; **Balupėnai (upė Balupė), (vok.); *Baragėliai (: Baraga), (vok.) 58; *Barčiai (pavardė Barčis), (vok.) 79; *Barškynai (pavardė Barškynas), (vok.) 93; *Bartkovai (pavardė Bartas), (vok.) 71; *Barzai (pavardė Barza), (vok.); *Barzdai (pavardė Barzda), (vok.); *Bendoriai (pavardė Bendoras), (vok.) 102; *Beinikiemis (pavardė liet. prūs. Beinikis), (vok.) 147; *Belzai (pavardė Belza), 137; Beržynai (liet. beržynas), (vok.) 128; Beržininkai (pavardė Beržinis), (vok.); *Bildžiai (pavardė Bildžius), (vok.) 105; *Byliai (pavardė Bylius), (vok.); *Bludžiai (pavardė Bludžius), (vok.) 76; *Brazgiriai (pavardė Brazas+giria), (vok.); *Briedlaukiai (pavardė Briedis+laukas) (vok.) 74; *Briedžiai (pavardė Briedis), (vok.) 41; *Bružai (pavardė Bružas), (vok.) 278; *Bučiai (pavardė Bučius), (vok.) 182; **Būdupėnai (upė Būdupė+-ėnai), (vok.) 120; Būdviečiai (pvd. Būdvietis ar būda+vieta), (vok.); *Budžiūnai (Budžiūnas), (vok.); *Čėpai (pavardė Čėpas), (vok.) 42; *Čiunkai (pavardė Čiunka), (vok.) 104; *Dagučiai (pavardė Dagutis), (vok.) 348; Dagutėliai (vietovardis Dagučiai+ėliai), (vok.) 50; *Dainiai (pavardė Dainys, Dainius), (vok.) 188; Dargužiai (pavardė Dargužis, prūs. Darguse), (vok.) 189; *Daudai (pavardė Dauda, prūs. Daud-), (vok.) 69; *Didvyžiai (pavardė Didvyžius), (vok.) 118; *Dikiautai (pavardė Didkiauta), (vok.) 33; *Dikšiai (pavardė Dikšas), (vok.) 176; *Diržkiemis (pavardė Diržys), (vok.) 660; **Draugupėnai (upė Draugupė+-ėnai), (vok.) 204; *Dubiniai (pavardė Dubinas), (vok.); *Dūdai (pavardė Dūda), (vok.) 156; *Dužai (pavardė Dužas), (vok.) 105; Dvareliai (liet. dvarelis), (vok.) 249; *Dvariškiai (pavardė Dvariškias arba liet. dvariškis), (vok.); *Dženguoliai (pavardė Dženguolis), (vok.); *Edraičiai (pavardė Edraitis), (vok.) 183; *Eglininkai (pavardė Eglininkas), (vok.) 140; *Eidlaukiai (pavardė Eidas+laukas), (vok.); *Eigarai (pavardė Eigaras, Eigas), (vok.) 34; *Eiginiškiai (pavardė Eiginas+-iškiai), (vok.); *Endrūnai (pavardė Endrūnas), (vok.) 57; *Endrušaičiai (pavardė Endrušaitis), (vok.); *Enskiemis (pavardė Enskis+kiemas), (vok.); *Enskiškiai (pavardė Enskis+-iškiai), (vok.); *Ermonaičiai (pavardė Ermonaitis), (vok.); Erubiškiai (liet. erubė, jerubė+ -iškiai) (vok.) 182; *Ežerninkai (pavardė Ežerninkas ar ežerninkas), (vok.); **Ežėrupiai (upė Ežerupė ar pavardė Ežerupis), (vok.) 85; *Galvožiai (pavardė Galvožius), (vok.); *Gandrai (pavardė Gandras), (vok.) 34; *Gatavickai (pavardė Gatavičius), (vok.) 76; *Gedkantai (pavardė Gedkantas, prūs. Gedekant), (vok.); *Geniškiai (pavardė Genys), (vok.) 133; Girėliškiai (liet. girėliškis), (vok.) 100; *Gobriškiai (pavardė Goberis), (vok.); *Grigaičiai (pavardė Grigaitis), (vok.); *Griklaukiai (pavardė Grikas ar grikas), (vok.) 174; *Gručiai (pavardė Gručius), (vok.) 53; *Grumbkaukaičiai (pavardė vok. Grumkow+kaukaičiai), (vok.) 118; *Gudpetriai (pavardė Gudpetris), (vok.) 21; Inglaudai (plg. liet. inglaud-imas), (vok.) 140; *Jokšai (pavardė Jokšas, -ys), (vok.) 145; *Jučiai (pavardė Jučas -ys), (vok.) 73; *Juknaičiai (pavardė Juknaitis), (vok.) 221; *Juodeglynai (pavardė Juodis+Eglynas), (vok.) 146; **Juodupėnai (upė Juodupė+-ėnai), (vok.) 108; Juodžaliai (liet. juodžalis), (vok.) 99; *Juodžiai (pavardė Juodis), (vok.) 163; *Juodžiūnai (pavardė Juodžiūnas), (vok.) 111; *Jurkai (pavardė Jurkas), (vok.) 70; *Kailiai (pavardė Kailius), (vok.) 174; *Kalneliškiai (pavardė Kalnelis+-iškiai), (vok.) 90; *Kaptainiškiai (pavardė Kaptainis+-iškiai), (vok.); *Karčianinkai (karčiamininkas), (vok.) 431; *Karklaukiai (pavardė Karklas+laukas), (vok.) 181; *Karūniškiai (pavardė Karūnas+-iškiai), (vok.) 49; *Kaunonai (pvd. Kaunonas), (vok.) 80; *Kėkštai (pavardė Kėkštas), (vok.) 143; *Kelmiškaičiai (pavardė Kelmiškaitis), (vok.); *Kenaužiai (pavardė Keniauža), (vok.) 79; Kermušynai (kermušynas), (vok.) 125; *Kiaulbaliai (pavardė Kiaulys ar kiaulė+bala), (vok.) 44; *Kiaušiai (pavardė Kiaušis, -ys), (vok.) 254; *Kybartai (pavardė Kybartas), (vok.) 32; *Kiečiai (pavardė Kietis), (vok.) 137; *Kigiai (pavardė Kigas, Kiga), (vok.) 110; *Kiksai (pavardė prūs. Kixe), (vok.) 168; *Kišai (pavardė Kišas), (vok.) 63; *Klišiai (pavardė Klišis, -ys), (vok.) 790; *Kluoniai (pavardė Kluonis, -ius), (vok.) 80; *Krušynėlai (pavardė Krušynėlis), (vok.) 107; *Kruzai (pavardė Kruzas), (vok.) 124; *Kubilėliai (pavardė Kubilas+-ėliai), (vok.) 92; *Kumelupiai (pavardė Kumel-lupys, plg. upė Kumelupė), (vok.) 194; *Kunigiškiai (pavardė Kunigiškis), (vok.); *Kuršeliai (pavardė Kuršelis), (vok.) 169; *Kuršiai (pavardė Kuršis, -ys, -ius), (vok.) 106; *Kusai (pavardė Kusas, prūs. Kusse, plg. Kusupė), (vok.) 660; *Kviečlaukiai (pavardė Kvietys ar liet. kviečiai+laukas), (vok.) 273; *Lašai (pavardė Lašas), 51; *Lašiniai (pavardė Lašinis, Lašinius); Laugaliai (pavardė Laugalys), (vok.) 68; *Laukeliškiai (pavardė Laukelis), (vok.) 137; *Lazdynai (pavardė Lazdynas ar liet. lazdynas), (vok.) 2066; *Lėgiai (pavardė Lėgys), (vok.) 57; *Lenkčiai (pavardė Lenktys), (vok.) 107; *Lenkučiai (pavardė Lenkutis, ar lenkutė), (vok.) 38; *Liepgalis (pavardė Liepa+galas), (vok.); *Liepkalniai (pavardė Liepa+laukas), (vok.); *Lieplaukiai (liet. liepa+laukas), (vok.); **Lindikai (upė Lindikas), (vok.); *Lubinėliai (pavardė Lubinas+-ėlis), (vok.) 52; Malviškas (baltarusių malv- „dumblas“, liet. mulvė), (vok.) 780; *Mamai (pavardė Mamas, Mamaitis), (vok.); Martinkai (pavardė Martinkus), (vok.) 60; *Maurušaičiai (pavardė Maurušaitis), (vok.) 80; *Mažiuikiai (pavardė Mažiuika), (vok.) 262; Meškinyčia (liet. meškinyčia), (vok.); **Meškapiai (upė Meškupė), (vok.); *Minkštimai (pavardė Minkštimas), (vok.) 75; Minkštymėliai (pavardė Minkštimai), (vok.) 56; Naujienai (liet. naujiena, naujai išarta žemė), (vok.) 183; Naujininkai (liet. naujininkas), (vok.) 119; Naujkiemis (nauscas+kiemas); Netolviečiai (netoli+vieta), (vok.); *Niekelstanaičiai (Nikelis+pavardė Stanaitis), (vok.) 183; Nyveidė (vok. Neu+weide „ganykla“); **Noviškiai (upė Nova+-iškiai), (vok.) 185; Opšriūtai (liet., prūs. opšras+-iūtai), (vok.) 118; **Orupėnai (upė Orupė+-ėnai), (vok.) 95; *Ožynai (pavardė Ožys+-ynai), (vok.); *Pabalys (liet. pabalys ar pavardė Pabalys), (vok.); *Paberžiai (pavardė Paberžis, ar liet. paberžis), (vok.) 43; *Paišeliai (pavardė Paišys, ius), (vok.) 41; *Paplyniai (pa-+vietovardis Plynai), (vok.) 52; **Patilžiai (pa+upė Tilžė ar liet. patilžti) (vok.) 128; *Paulikai (pavardė Paulikas), 119; *Pavydlaukiai (pavardė Pavydis+laukas), (vok.) 64; *Pažuižiai (pa+ež. Žuižė), (vok.) 69; *Pečinkiai (pavardė Pečinkis), (vok.) 50; *Pečlaukiai (pavardė Pečlaukis), (vok.); Pešikai (liet. pešikas, „kas rauna, plėšia“), (vok.); *Pėteraičiai (pavardė Pėteraitis), (vok.) 120; *Pėteraitėliai (pavardė Pėteraitis+-ėliai), (vok.) 138; *Pilkalnis (liet. pilkalnis, plg. pavardė Pilkalnis), (vok.) 5833; *Pyragiai (pavardė Pyragis, -as), (vok.) 157; *Pliklaukiai (pavardė Plikis+laukas arba pliklaukis), (vok.); Plimbaliai < Plynbaliai (liet. plynas+bala), (vok.) 73; *Plyniai (pavardė Plynius arba plynė), (vok.) 85; *Plonžieviai (pavardė Plonius+Žievys), (vok.) 145; *Pričkiemis (pavardė Pričkus+kiemas), (vok.); *Pušynai (pavardė Pušynas arba liet. pušynas), (vok.) 28; *Račiai (pavardė Račius), (vok.) 236; *Ragupėnai (upė Ragupė+ėnai), (vok.); *Ramoniškiai (pavardė Ramonas +-iškiai), (vok.); Rudminėliai (vtv. Rudminai+-ėliai), (vok.) 58; *Rudminai (pavardė Rudminas), (vok.) 291; *Rudžiai (pavardė Rudžius), (vok.) 349; *Rukai (pavardė Rukas), (vok.) 231; *Samalukai (pavardė Samalukas), (vok.); *Samoliškiai (pavardė Samolis), (vok.); *Septynliepiai (pavardė Septynius+pavardė Liepa ar septyni+liepa), (vok.) 108; *Serbentai (pavardė Serbenta, -as), (vok.) 28; *Simokai (pavardė Simokas), (vok.) 34; *Skabeikiai (pavardė Skabeika ar prūsų Scabeike), (vok.) 134; *Skardupėnai (upė Skardupė+-ėnai), (vok.) 215; *Skroblynai (pavardė Skroblyns ar liet. skroblynas), (vok.); *Smailiai (pavardė Smailius), (vok.) 143; *Smilgiai (pavardė Smilgius), (vok.) 321; *Snapai (pavardė Snapas), (vok.) 135; *Spuliai (pavardė Spulis,-a), (vok.) 357; *Stabartynai (pavardė Stabartas), (vok.) 227; *Stimbiriai (pavardė Stimbirys), (vok.) 57; *Stirnlaukiai (pavardė Stirna+laukas), (vok.); *Stobriai (pavardė Stobrys), (vok.); *Stonupėnai (upė Stonupė+-ėnai), (vok.) 44; *Stumbriai (pavardė Stumbras), (vok.) 61; *Šakalai (pavardė Šakalys), (vok.) 37; *Šakiai (pavardė Šaka, -ys), (vok.); *Šaltai (pavardė Šaltis, -ys), (vok.); *Šarkabūdžiai (pavardė Šarka+būda), (vok.); *Šileliai (pavardė Šilelis ar iš liet. šilelis), (vok.); *Šilėnai (pavardė Šilėnas), (vok.) 899; Šilinėliai (šilynas+-ėliai), (vok.) 129; *Šilininkai (pavardė Šilininkas arba liet. šilininkas), (vok.) 320; *Šilingiai (pavardė Šilingis), (vok.); *Šimkūnai (pavardė Šimkūnas), (vok.) 261; **Širvinta (upė Širvinta), 1090; *Šoreliai (pavardė Šora, -ys, -elis), (vok.) 255; *Šoriai (pavardė Šorys), 291; *Šturmai (pavardė Šturma, -as, vok. Sturm) 92; *Šunkariai (pravardė Šunkarys); *Šupiniai (pavardė Šupinys, šupinys), (vok.); *Švarbaliai (pavardė Švaras+bala), (vok.) 43; *Švarpliai (pavardė Švarplys), (vok.) 313; Trakiniai (liet. trakinė), (vok.); *Trakininkai (pavardė Trakininks: liet. trakininkas ), (vok.) 35; *Trečiokai (pavardė Trečiokas arba trečiokas), (vok.) 197; *Tuliai (pavardė Tulys), (vok.) 133; *Tulpininkai (pavardė Tulpė+-ininkai), (vok.) 384; *Tutliai (pavardė Tutlys), (vok.); *Tupai (pavardė Tupas), (vok.) 206; *Urbantaičiai (pavardė Urbantaitis), (vok.) 49; *Urblaukiai (pavardė Urba, -as, -is+laukas), (vok.) 49; Užalksniai (liet. +alksna), (vok.); Užbaliai (liet. +bala arba pavardė Užbalis), (vok.) 134; Užberžiai (pavardė +beržas), (vok.) 148; *Uždraviai (pavardė Uždravis), (vok.); Užgiriai (liet. užgiris), (vok.) 34; **Užpjauniai (upė +Pjaunė), (vok.) 865; Užpjaunėliai (vandenvardis Užpjauniai), (vok.) 154; **Užprūdupiai (upė +Prūdupė), (vok.) 68; *Užrūdžiai (vandenvardis Už+Rūdžiai), (vok.) 134; **Užšešupiai (pavardė upė +Šešupė), (vok.) 106; *Užupėnai (liet. užupėnas arba pavardė Užupys+-ėnai), (vok.) 406; *Vaitikaičiai (pavardė Vaitikaitis), (vok.) 134; *Valindžiai (pavardė Valin-), (vok.) 30; Varlynė (liet. varlynė), (vok.); *Varnakalniai (pavardė Varna+kalnas), (vok.) 207; *Varnininkai (Varna+-ininkai), (vok.) 217; Vasantkiemiai (Vasant- +kiemas), (vok.) 61; *Vasokai (pavardė Vasokas), (vok.) 74; *Venckai (pavardė Venckus), (vok.) 96; *Verbai (pavardė Verba, -ys), (vok.) 137; Verdeliškiai (liet. Verderl+-iškiai), (vok.) 67; **Versmininkai (upė Versmelė+-ininkai), (vok.) 496; Versmininkėliai (vtv. Versmininkai+ -ėliai), (vok.) 152; Verškepiai < Verškupčiai (liet. veršis+kupčius), (vok.); **Vėžupiai (upė Vėžupė), (vok.) 65; Vėžupėliai (vtv. Vėžupiai), (vok.) 72; Vieškalniai (< Vieškalviai pavardė Vieškalvis, -ys), (vok.) 56; Vidgiriai (liet. vidgiris), (vok.); *Viliūnai (pavardė Viliūnas), (vok.) 291; *Vilklaukiai (pavardė Vilkas+laukas), (vok.); Viltautai (liet. pavardė Viltautas, prūs. Wiltaute), (vok.); **Vingerupiai (upė Vingerupė), (vok.) 113; *Vingilai (pavardė Vingilis), (vok.) 127; Visbarynai (pavardė Visbaras, prūs. Wise-bar+-ynai), (vok.) 330; **Vorupaičiai (upė Vorupė+-aičiai), (vok.); *Žalėnai (pavardė Žalėnas), (vok.) 62; *Žalgiriai (pavardė Žalgiris), (vok.); Žardeliai (liet. žardelis), (vok.) 273; **Žąsupėnai (upė Žąsupė+-ėnai), (vok.); *Žemaitkiemiai (pavardė Žemaitis + kiemas), (vok.) 588; Žemžiai (pavardė Žemžys), (vok.) 291; *Žydžiai (pavardė Žydžius), (vok.) 95; *Žiliškiai (pavardė Žilis, -ys, -ius+-iškiai), (vok.) 103; *Žiogelgalviai (pavardė Žiogelis + pavardė Galva ar galva), (vok.) 24; **Žirnupiai (upė Žirnupė), (vok.); *Žvirbliai (pavardė Žvirblis, -ys), (vok.) 74; *Žvirblynai (liet. žvirblynas ar pavardė Žvirblis, -ys).

Vilius Pėteraitis