Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Piktupėnų parapijos gyvenvietės

gyvenviečių pavadinimai, jų kilmė.

Piktupnų parãpijos gyvénvietės. Jų sąraše pažymėta: *1938 vietovardžiai nacių pakeisti vokiškais vardais; metai – pirmą kartą paminėti šaltiniuose; skliausteliuose nurodyta vietovardžio kilmė. Bajėnai (pavardė Bajėnas) 1540; Bardinai (plg. pavardė Bard-uns) 1540; Bendikaičiai (pavardė Bendikaitis); Birštoniškiai (pavardė Birštonas+-iškiai); Bitėnai (upėvardis Bitė+-ėnai) XV a.; Dinglaukiai (pavardė Dinga+-laukas); Dinkiai < Dingiai (pavardė Dinga); Dociškiai (: pavardė Docis, -ys+-iškiai); Geniai (pavardė Genys); Grygulaičiai (pavardė Grygulaitis); Gudai (pavardė Gudas); Jekšterkiai (pavardė Jekštis+pavardė Sterkus); Juodpjauniai (: juodas+pjaunė, -ys); Kentriai (pavardė Kentris, -us); Kulmenai (upėvardis Kulmena); Kulmžardžiai (upėvardis Kulmė+žardis); Lumpėnai (upėvardis Lumpė+-ėnai); Mantvilaičiai (pavardė Mantvilaitis); Mikytai (pavardė Mikytas); Pavilkiai (pavardė pa-+upėvardis Vilka) 1540; Piktupėnai (: upėvardis Piktupė+-ėnai) 1540; Strepeikiai <Strepeikiai (pavardė Strepeikis); Strazdabalis (pavardė Strazdas+bala); Strazdai (pavardė Strazdas); Strazdeliai (vietovardis Strazdai+-eliai arba pavardė Strazdelis); Šimkaičiai (pavardė Šimkaitis); Trakininkai (pavardė Trakininkas arba trakininkas); Užbičiai (-+upv. Bitė); Vidgiriai (: liet. vidgiris) 1540. Iš viso parapijoje buvo 29 gyvenvietės lietuviškais pavadinimais. Iš jų 19 yra asmenvardinės (pavardinės) kilmės, 7 vandenvardinės kilmės ir 3 – kitos kilmės. Upėvardinės kilmės vietovardžiai liudija, kad ten teka Bitė, Kulmė (Kulmena), Lumpė, Piktupė, Vilka. Iš 19 asmenvardinės kilmės pavadinimų vienos pavardės yra dažnos, randamos Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje: Genys, Gudas, Jakštas, Montvilas, Strazdas, Šimkaitis; kitos – retos: Biržtonas < Biržtvonas, Docis, -ys, Kentris,-us, Mikytas, Strepeikis; trečios randamos vien (arba beveik) tik Mažojoje Lietuvoje: Bardūns, Bajėnas, Bendikaitis, Dinga, Grigulaitis, Sterkus, Trakininkas. Beveik visos jos lietuviškos kilmės; kelios su prūsų kalbos atspindžiu, gal skalvių šnektos reliktai, pvz., Bajėnai (plg. prūsų asmenvardis Bayone), Ding-laukiai (plg. prūsų asmenvardis Dinge).

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Žemėlapis. Piktupėnų parapijos gyvenvietės