Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Piktožių gynybiniai įtvirtinimai

buvę pylimai ir griovys.

Piktožių gynýbiniai įtvrtinimai. Kaimo pietinėje dalyje, tarp 2 sodybų buvo keturkampio 20x20 m dydžio kiemo liekanos. Aikštelė truputį iškilusi, jos kraštai orientuoti į šiaurę, pietus, rytus ir vakarus; pylimai beveik sunaikinti – buvo tik 2 m pylimo pietinė dalis ir 19 m ilgio vakarinis šiaurinio pylimo galas. Jo išorėje nedidelė žvyrduobė (dar XIX a. nukasta pylimo rytinė dalis ir pietinis–pietvakarinis kampas). Pylimai buvę apie 1,5–2 m aukščio, griovys – 2–2,5 m pločio ir 1 m gylio. Grioviai visai užslinkę. Aikštelės centre stovėjęs bokštas (aplink – apkasto keturkampio ploto žymės). Greičiausiai čia buvęs sargybos postas, įrengtas netoli XV a. nusistovėjusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Prūsijos sienos.

L: Bezzenberger A. Gräberfeld bei Greyszinen, Kr. Tilsit // Prussia. H. 21, S. 135–152; Lietuvos TSR archeologijos atlasas. T. II. V., 1975; Tautavičius A. 1963 V 828 vykdytos žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Kretingos, Klaipėdos, Šilutės ir Tauragės raj. ataskaita // LII, b. 187.

Ingrida Veliutė