Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pietnemunė

Nemuno kairiajame krante buvę lietuvių gyventi plotai, Rytprūsiuose po 1920 likusi Mažosios Lietuvos dalis.

Piẽtnemunė, Pietnemunis. XX a. pradžioje taip vadinti Nemuno kairiajame krante buvę lietuvių gyventi plotai, po 1920 – ir Rytprūsiuose likusi Mažosios Lietuvos dalis (be atskirtojo Klaipėdos krašto). Pvz., 1893 iš 283 454 parapijiečių lietuvių ten užrašyti 48 905 žmonės, 1901 iš 279 544 – 42 769, 1912 iš 273 163 – 28 144.

L: Keleivis, 1954, Nr. 11(40); Stalšans K. Apie Pietnemunio lietuvius // Lietuvos Pajūris, 1964, Nr. 1(17).