Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pienininkystės mokyklos

profesinės mokyklos.

pienininkỹstės mokỹklos. XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje tokios steigtos įvairiose apskrityse. Pvz., 1883 Varnikaimyje, Šventapilės aps., Rytprūsių Pienininkystės draugija (vok. Ostpreußischer Milchwirtschaftlicher Verein) įsteigė mokyklą jaunimui. Mokslas trukdavo vienerius metus, už jį reikėjo sumokėti 50 markių. Priimdavo ne jaunesnius kaip 18 metų, baigusius pagrindinę mokyklą, nepriekaištingo elgesio jaunus vyrus ir moteris. 1893 pabaigoje mokėsi 6 moterys, dirbo 3 mokytojai. Mokykla turėjo 330 ha žemės praktiniams užsiėmimams. Ją rėmė valstybė: 1893–1894 gauta 1200 markių paramos.

L: Jenkner G. Von Alt Passarge bis Zinten. Leer, 2002.