Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Vacbergas

XX a. lietuvių smuikininkas, chorvedys, pedagogas.

Vãcbergas Petras 1907 XII 18Steponiškiuose (Pasvalio vls.) 1987 X 6Čikagoje, smuikininkas, chorvedys, pedagogas. 1925–1930 mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje; su mokyklos choru dalyvavo Mažosios Lietuvos I (1927) ir Lietuvos II (1928) dainų šventėse. 1930–1935 mokytojavo, vadovavo chorams Joniškio gimnazijoje, 1935–1940 Tauragės mokytojų seminarijoje, su kurios choru Lietuvos mokyklų chorų konkursuose laimėjo III (1937 Klaipėdoje) ir I (1938 Kaune) vietas. Dalyvavo 1938 Mažosios Lietuvos dainų šventėje Klaipėdoje. 1940–1944 dirbo mokytoju Šiaulių muzikos mokykloje, vadovavo Mokytojų seminarijos, Prekybos instituto chorams. 1942–1944 dalyvavo Lietuvių meno ir mokslo centro veikloje, buvo Šiaulių muzikos teatro choro meistras. 1944 pasitraukė į Vokietiją, vadovavo lietuvių karo pabėgėlių chorui Aušra. 1949 apsigyveno JAV, Čikagoje dirbo ansamblio Dainava choro meistru, nuo 1976 Šaulių choro vadovu.

Arvydas Karaška