Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Ruseckas

XX a. lietuvių visuomenės veikėjas, kultūros istorikas.

Rusẽckas Petras 1883Baubliškiuose (Panemunėlio vls., Rokiškio aps.) 1945 XII 8Prostornensko lageryje (Džezkazgano sr., Kazachija), lietuvių visuomenės veikėjas, kultūros istorikas, knygnešys, Nepriklausomybės kovų dalyvis. 1898–1901 dirbo jūrininku Odesoje, gabeno draudžiamą lietuvišką spaudą. Dalyvavo lietuvių Rūtos draugijos veikloje. 1903 pradėjo rašyti į periodinę spaudą. 1905 Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis. Drauge su Ernestu Galvanausku ir Juozu Gabriu įsteigė Lietuvos valstiečių sąjungą, rengė jos įstatus. 1906 suimtas, pusę metų kalintas, 1908 vėl areštuotas, iki 1911 kalintas Peterburgo ir Naugardo kalėjimuose. Nuo 1912 Vilniuje dirbo laikraščio Lietuvos žinios redakcijoje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui pašauktas į kariuomenę, 1915 pateko į vokiečių nelaisvę. 1918 grįžo į Lietuvą ir tapo Lietuvos kariuomenės savanoriu, Krašto apsaugos ministerijoje suorganizavo literatūros skyrių, jo viršininkas. 1920–1922 Steigiamojo Seimo atstovas. 1922 Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos vienas steigėjų. 1922–1925 žurnalo Karys redaktorius. 1925 išėjo į atsargą. Dalyvavo įvairių organizacijų veikloje. 1940 apsigyveno Vilniuje. 1941–1944 per nacių Vokietijos okupaciją rašė bolševizmą smerkiančius straipsnius. 1944 NKVD areštuotas, 1945 nuteistas kalėti.

1920 išleido kelionių įspūdžių knygą Rambyno tėvynėje (Mažosios Lietuvos vaizdai. Giminėsna. Ligi kopų), kur aprašė keliones Rytprūsiuose, Nemunu ir po Kuršių neriją (1919–1920); parengė leidinį Knygnešys (2 d., 1926–1928).

Martynas Purvinas

Iliustracija: Petro Rusecko knygos „Rambyno tėvynėje“ viršelis, 1920