Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Kuosgalvis

Petras Kosgalvis, Vilkyškių surinkimininkas.

Kúosgalvis Petras, Kósgalvis, Vilkyškių surinkimininkas. 1878 V 24 laiške Karaliaučiaus universiteto profesoriui Frydrichui Kuršaičiui Kuosgalvis rašė: Lapačiui ir Kelkiui pasimirus, atsirado dabar daug šviežių sakytojų, kurie ale kitiems nenor klausyt. Dėl to beveik kožnas sau lyg ypatišką surinkimą tur ir nor vis geriausei Raštų išguldančiu būti [...] Kalvaitis, nustatyts šulmistras iš Lenkų, dabar Tilžėj gyven, tas sakos netikys antrą vieros sąnarį, t. y. buvęs mokytojas neigė Dievo sūnaus buvimą. Kuosgalvis paskelbė misionieriaus Johanneso Tennigkaičio 1898–1899 tėvams rašytus laiškus iš Rytų Indijos. Rašė Lietuviškai Ceitungai.

Algirdas Žemaitaitis