Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Būtėnas

XX a. lietuvių kalbininkas lituanistas.

Būtnas Petras 1896 VII 29Dovyduose (Joniškėlio vlsč., Biržų aps.) 1980 X 4Bostone (JAV), kalbininkas lituanistas. Lankė gimnazijas Bauskėje (Latvijoje), Voroneže (Rusijoje), Šiauliuose. Iš paskutinės klasės (1918–1919) savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. Lietuvos universitete Kaune studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą; drauge rinko žodyninę ir tautosakinę medžiagą, dirbo dienraščio Laisvė redakcijoje. 1923 pradėjo mokytojauti Panevėžio gimnazijoje, 1925 – mokytojų seminarijoje. Mokytojaudamas parengė 3 lietuvių kalbos vadovėlius. 1944 pasitraukė į Vokietiją, po kelerių metų emigravo į JAV. Apie 30 metų gyveno Bostone, trumpai dirbo Keleivio redakcijoje ir Lietuvių enciklopedijoje. Daugiausia tyrė Lietuvos senuosius vietovardžius. Iš gausios medžiagos bandė nustatyti lietuvių genčių ribas ir gyventą teritoriją. Rezultatus daugiausia skelbė žurnale Karys, rašė ir Lietuvos pajūriui. Studijos: Kulmo-Kalno sritis; Sambos kraštovaizdis (abi išspausdintos 1974). Rankraščiuose liko: Sūduva; Mažoji Lietuva; Ptolomėjaus aisčiai. Surinkta gausi baltų toponimikos medžiaga, žemėlapiai, publikacijos perduota Alkos archyvui.

MLFA

Iliustracija: Petras Būtėnas