Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Bielskis

lietuvių režisierius, teatrologas, pedagogas.

Belskis Petras 1935 II 20Mėčiuose (Šilalės r.)), lietuvių režisierius, teatrologas, pedagogas. Menotyros daktaras (1983). 1953 už antisovietinę veiklą nuteistas 25 metams katorgos. 1990 reabilituotas. Vilniaus universitete studijavo filologiją; 1960 pašalintas. 1969 baigė režisūrą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, 1983 – menotyrą Maskvos teatro institute. Nuo 1980 Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto režisūros dėstytojas, nuo 1991 Klaipėdos universiteto Teatro pedagogikos katedros vedėjas. 1983 Agluonėnuose (Klaipėdos r.) atkūrė Mažosios Lietuvos mėgėjiškų vaidinimų tradiciją. Rengė spektaklius etnografinėje sodyboje Skirvytėlės kaime, Rusnėje. Nuo 1991 Lietuvos klojimo teatrų draugijos pirmininkas. Klaipėdos universiteto teatre pastatė spektaklius: Maironio Vytautas pas kryžiuočius (1987); Vydūno Ne sau žmonės (1988) ir kitus.

Egidijus Galvydis

Iliustracija: Petras Bielskis