Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Peterkaimių parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Peterkaimiuose ir jo bendruomenė.

Pẽterkaimių parãpija. XIV a. pabaigoje pastatyti pirmieji maldos namai; antrieji išmūryti XV a., rekonstruoti 1700. Buvo vertingas vėlyvosios gotikos altorius, seni bažnyčios rykai. 1528–1530 pamokslavo Sebastianas Hoffmanas. Pamaldos lietuvių kalba dar laikytos XIX a. viduryje, 1878 bažnyčios žiniomis parapijoje teliko vienas lietuvininkas. 1810–1827 kunigavo Karlas Frydrichas Venckys (Venzky), 1929–1934 – Herbertas Krivaitis (Kriwath). Šventoriuje augo sena liepa su įaugusiu kaklalankiu (vok. Halseisen) – čia būdavo prirakinami nusikaltę baudžiauninkai.

Albertas Juška

Iliustracija: Peterkaimių bažnyčios interjeras, iki 1944 / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968

Iliustracija: Peterkaimių bažnyčios griuvėsiai, 2002

Iliustracija: Peterkaimių bažnyčia, iki 1944 / Iš MLEA