Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pėteraičių pradinė mokykla

Pėteraičiuose nuo XIX a. II pusės veikusi mokykla.

Pėteraičių pradnė mokyklà, dviklasė, atidaryta XIX a. II pusėje. 1936 lankė 81 moksleivis (51 mergaitė), iš jų 80 evangelikų liuteronų, 1 katalikas. Dirbo – vedėjas Hugo Kunzė ir jaunesnysis mokytojas – Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtiniai. Mokyta vokiečių kalba. Mokykla mūrinė, ūkinis pastatas iš medinės ir mūrinės dalių. Mokytojas naudojosi 2,5 ha žemės.

Albertas Juška