Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pelužis

lietuvių kunigaikštis, pabėgėlis į Kryžiuočių ordino žemes (1286).

Pelùžis, lietuvių kunigaikštis, pabėgėlis į Kryžiuočių ordino žemes (1286). Pagal Dusburgo kroniką Pelužis esą buvęs įžeistas vieno kunigaikščio, kuris savo padėtimi buvęs beveik antras po Lietuvos karaliaus. Keršydamas Pelužis su iš kryžiuočių komtūro gautu būriu užpuolė to kunigaikščio namuose vykusią vestuvių puotą. Kadangi jie pagal savo paprotį visi buvo nusigėrę, 70 Lietuvos kunigaikščių esą buvo nužudyta.

L: LE; Prūsijos žemės kronika. V., 1985.