Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pelintakis

gurgždas, Nemuno deltos akumuliacinė sala, susidariusi iš upės sąnašų tarp Skirvytės, Vytinės, Šakutės ir Skatulės atšakų.

Pelintakis (vok. Pelintekwerder), gurgždas, Nemuno deltos akumuliacinė sala, susidarė iš upės sąnašų tarp Skirvytės, Vytinės, Šakutės ir Skatulės atšakų, vadinamajame jaunosios deltos pasyviajame ruože. Gurgždas daugiau nebeauga, jo krantus ardo įvairios srovės. XX a. pradžioje aukštesniame Pelintakio plote (iškylančiame apie 1,2–1,6 m), jo pietrytiniame pakraštyje, Skirvytės upės pakrantėje buvo įsikūrusios Skirvytės kaimo šiaurinės dalies sodybos. Paupio plotas sausintas grioviais, ten įrengtos ganyklos. Šiaurvakarinėje dalyje iki Skatulės driekėsi drėgnos pievos, tik 0,4–0,7 m iškilusios virš Kuršių marių lygio. Žemiausia įduba buvo ties Pelintakio (vok. Pelintek) upeliu – buvusios Skirvytės atšakos liekana, kurios vardu seniau vadintas tik gurgždas tarp Pelintakio, Vytinės ir Skirvytės.

L: Gudelis V. Lietuvos įjūris ir pajūris. 1998.

Zigmas Janukonis

Martynas Purvinas