Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pelininkų parapijos gyvenvietės

Pelininkų parapijos gyvenviečių pavadinimai ir jų kilmė.

Peliniñkų parãpijos gyvénvietės. Jų sąraše pažymėta: *1938 vietovardžiai nacių pakeisti vokiškesniais vardais; metai – pirmą kartą paminėta šaltiniuose; skliausteliuose nurodyta vietovardžio kilmė. *Antšekštupėnai (: ant+ Šekštupėnai) 1591; *Aukštkalniai (pavardė Aukštkalnis) 1564; *Barzai (pavardė Barza); *Bendoriai (pavardė Bendoras) 1591; *Beržynai (: beržynas) 1688; *Bindžionai (pavardė Bindžionas) 1555; *Gerlaukiai (: geras-+laukas) 1539; *Išdagiai (: išdagas) 1565; Kaukarai (: kaukaras pavardė Kaukars) 1565; Kundriai (pavardė Kundrius) 1584; *Laugaliai (pavardė Laugalys) 1590; *Medukalniai (pavardė Med- is+kalnas) 1591; *Nybudėliai (upėvardis Nybudėlis) 1554; *Pelininkai (pavardė prūsų Pele, liet. Pel-is, -ys, -ius+-ininkas) 1542; *Pilupėnai (upėvardis Pilupis arba pavardė Pilups); *Pilvučiai (pavardė Pilvutis, Pilvys); *Saugviečiai (<Saukviečiai, pavardė Sauka+vieta); *Saukai (pavardė Sauka, plg. upėvardis Sauka); *Sauskepiai (pavardė Sauskepis) 1591; *Skardupėnai (upėvardis Skardupė+-ėnai) 1564; Stablaukiai (prūsų Stabis „akmuo“+ lauks) 1564; *Stirkalniai (pavardė Stirka+kalnas); *Storgaliai (pavardė Storys+galas) 1584; *Strijėnai (upėvardis Strijus+-ėnai) 1564; *Šilgaliai (pavardė Šilgalys); *Trakis (pavardė Trakis, -ys); *Viržininkai (pavardė Virž- aitis, Virž-inis+ininkai) 1717. Parapijoje buvo 28 gyvenvietės lietuviškais pavadinimais. Iš jų 18 yra asmenvardinės (pavardinės) kilmės, 5 vandenvardinės kilmės ir 5 iš bendrinių žodžių sudaryti pavadinimai. Dauguma jų (25, arba 89%) nacių pakeisti kitais vokiškais vardais, nepakeisti tik 3 (Kaukarai, Kundriai ir Stablaukiai), įtarus jų prūsišką, taigi nelietuvišką kilmę. Gyvenvietės, įkurtos M. Mažvydo laikais (XVI a.), buvo perdėm lietuviškos, tą liudija ir įkūrėjų pavardės: Aukštkalnis, Barza, Bindžions, Kaukaras, Kundrius, Laugalys, Pilvutis, Pilups, Storys, Trakis. Kai kurios pavardės randamos vien (arba beveik) tik Mažojoje Lietuvoje: Barza, Bindžions, Kaukaras, Kundrius, Pilups, Storys, Trakis. Yra keletas dažnų pavardžių, kaip: Aukštkalnis, Laugalys, Šilgalis. Nepamirštinos ir retos pavardės, kaip: Barza, Bėndors, Pelis, Sauskepis. Visos jos paliko savo pėdsakus šios parapijos gyvenviečių pavadinimuose. Iš jų t. p. sužinome, kokios upės teka per parapiją: Nybudys, Nybudėlis, Strijus, Sauka ir Skardupė.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Pelininkų parapijos gyvenvietės