Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pavilkių pradinė mokykla

pradinio mokymo įstaiga Pavilkiuose.

Pavlkių pradnė mokyklà įsteigta XVIII–XIX a. sandūroje. Vienaklasė. 1936 lankė 35 vaikai (16 mergaičių); iš jų 33 evangelikų liuteronų, 2 katalikų tikėjimo. Mokytojavo Paulis, prieš 1923 baigęs Klaipėdos mokytojų seminariją. Mokykla įkurdinta mūriniame pastate. Jai priklausė ūkinis pastatas ir 2 ha žemės.

Albertas Juška