Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pavilkiai

kaimas ir seniūnija Pagėgių apskrityje, Piktupėnų parapijoje ir valsčiuje.

Pavlkiai (vok. Powilken), kaimas ir seniūnija Pagėgių apskrityje, Piktupėnų parapijoje ir valsčiuje, 3 km į šiaurę nuo Pagėgių, 5 km į vakarus nuo Piktupėnų, prie Vilkos upės. Įsikūrė kertamos girios laukymėje, Vilkos slėnio sausesniame šlaite ryčiau Pavilkių pelkės. Minėti 1540 Pawilken. 1815 žemdirbių kaime buvo 20 ugniakurų, gyveno 136 žmonės. XX a. pradžioje kaimo žemių rytiniu pakraščiu nutiestas geležinkelis Pagėgiai–Lauksargiai su geležinkelio stotele ties kaimu. 1905 kaimas valdė 571 ha žemės, buvo 48 gyvenamieji pastatai, gyveno 325 žmonės. 2,5 km į vakarus nuo kaimo, Vilkos dešiniajame krante stovėjo Pavilkių girininkijos sodyba. 1925 kaime gyveno 311 žmonių, veikė mokykla, geležinkelio stotelė. 1941 gyveno 247 žmonės. SSRS okupacijos metais kaimas nugyventas.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas