Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pavietrė

Maras, Kolera, Kapinių žmogus, Kaulinyčia, Mažosios Lietuvos sakmėse ir tikėjimuose vienas iš Giltinės įvaizdžių.

Paviẽtrė (Maras, Kolera, Kapinių žmogus, Kaulinyčia), Mažosios Lietuvos sakmėse ir tikėjimuose vienas iš Giltinės įvaizdžių. Pavietrė (Maras) pasirodydavo moters (ar 3 moterų) pavidalu, provokuodavo žmogų atsiliepti į jos šaukimą. Jei į klausimą Ar miegat? atsakydavo Miegam, tai Pavietrė (Maras, Maro mergos) žmones numarindavo; atsakius Nemiegam, žmonės likdavo gyvi.

Rimantas Balsys