Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pavandenės pilis

buvusi Vokiečių ordino pilis Pavandenėje.

Pãvandenės pils. 1283 žiemą 800 lietuvių, įsiveržę per Kuršių neriją, nusiaubė Pavandenę ir Pabėtus, užmušė 150 valstiečių ir netrukdomi pasitraukė atgal. 1327 paminėta kaip Sembos vyskupo pilis. XIV a. viduryje vietoj senosios tvirtovės pastatyta mūrinė apvalaus plano pilis; pagilinti ir paplatinti grioviai. Pilis išmūryta iš lauko akmenų, tik gynybiniam įėjimui naudotos plytos. Pilies skersmuo apie 70 m. Iš pietvakarių pusės gal buvęs nedidelis gynybinis bokštas. Iš kiemo pusės prie sienų įrengtos gyvenamosios patalpos. Centre stovėjęs pagrindinis pastatas. Šiaurvakarinėje pusėje buvo vartai, aprėminti granito blokais. Griovį su pakeliamu tiltu vandeniu papildydavo gretimas upelis. 1352 pilis atlaikė stiprų lietuvių puolimą. XVI a. prarado gynybinę reikšmę. 1584 remontuojant Labotos pilį, iš Pavandenės pilies vežtos plytos ir kita; gal tada nugriautas pagrindinis pastatas. 1621 aktuose minėti pilies griuvėsiai. 2004 piliavietė naudota kaip daržas; išlikę keletas viduramžiškų rūsių, pastatyta naujų trobesių.

L: Замки и укрепления немецкого ордена в северной части восточной Прусии. Калининград, 2005.