Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paustininkų parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Paustininkuose ir jo bendruomenė.

Paustiniñkų parãpija. Ordino laikų bažnyčia 1739 padidinta, 1770 pristatytas bokštas. Iki Antrojo pasaulinio karo parapijai priklausė 2300 žmonių iš Gailgarbių, Gailgarbėlių, Kingyčių, Kropynų, Palvės, Pervisavos, Rinavos ir kitur. Vietiniai gyventojai nemėgo vokiečių kunigų. Praeityje autochtonus nuo bažnyčios atstumdavo prūsų kalbos nemokėję kunigai; šiems likdavo daugiau laiko savo ūkiškiems reikalams. 1945 I 25 sovietinei kariuomenei artėjant prie Paustininkų gyventojams liepta trauktis į Vakarus; daugumai išvykus likę 430 pateko į rusų rankas. Šie pergyveno nežmoniškas sąlygas, kentėjo alkį, buvo kankinami, tremiami ir žudomi. Vokiečių duomenimis, iš tų 430 žmonių 83 mirė badu, 55 – nuo šiltinės ar kitų ligų, 24 – rusų nušauti ar užmušti, 57 – tremtyje ar pakeliui mirė, 8 nusižudė (iš viso netekta 227 parapijiečių). Likę 200 fiziškai ir dvasiškai palaužtų žmonių 1947–1948 išsikapstė į Vakarų Vokietiją.

L: Romeike F. Das Fischerdorf Postnicken // Der Landkreis Samland. Würzburg, 1966, S. 645–670.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Paustininkų bažnyčia Semboje, iki 1944 / Iš MLEA