Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paupio psichiatrinė ligoninė

Bakmaniškių dvare nuo 1929 veikusi gydymo įstaiga.

Pãupio psichiãtrinė ligóninė, įsteigta 1929 Bakmaniškių dvare. 130 vietų gydymo įstaigoje 1930–1940 viduryje gydėsi apie 110 ligonių (daugiau moterų). Kaimiečių ir miestiečių ligonių skaičius buvo apylygis. Ligoninė išlaikyta Direktorijos ir vietos savivaldybių lėšomis (1937 skirta 219 000 Lt). Ligonių kasos apmokėdavo savo narių pirmųjų 28 savaičių gydymo išlaidas, vėliau mokėti reikėjo pačiam pacientui. Atvykusieji patys arba atsiųsti artimųjų (tokių buvo apie 10%) mokėjo 8 Lt už parą. Dirbo 2 gydytojai (1937 vyriausioji gydytoja Smalstys) ir 17 viduriniojo medicinos personalo darbuotojų bei slaugių. Gydyta miego terapija, cardeacolu, insulinu. Sveikesnieji dirbo čia įrengtoje siuvykloje, skalbykloje, virtuvėje. Apie 50% laiku pradėjusių gydytis susigrąžino sveikatą. Apie 1930 dar 25 ligoniai gydyti ligoninės filiale Laugaliuose.

Albertas Juška