Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paulius Petras Mikalauskas

XIX–XX a. lietuvių knygnešys.

Mikaláuskas Paulius Petras 1864Bielėnuose (Seinų aps.) 1949Bostone (JAV), lietuvių knygnešys. Kunigo A. Grinevičiaus prisaikdintas knygnešio darbui. Iš Tilžės gabeno draudžiamą spaudą kunigui A. Grinevičiui, gydytojui J. Kaukui ir kitiems. 1890 persekiojamas caro žandarų pabėgo į Tilžę, o vėliau išvyko į JAV. Apsigyvenęs Bostone, iš Tilžės gaudavo lietuviškų maldaknygių ir kitų spaudinių. Bendradarbiavo Keleivyje. Rašė Vilniaus lietuviškai spaudai. Surinktose dainose iš visos Lietuvos (1906) išspausdinta ir Mikalausko eilėraščių.

LE