Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paulius Kavaliauskas

lietuvių geografas.

Kavaliáuskas Paulius 1945 II 6Kurkliuose (Anykščių r.), lietuvių geografas. Habil. dr. (fiziniai ir technologijos m., 1993), Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto profesorius. 1967 baigė Vilniaus universitetą, nuo 1976 ten dirba mokslo žurnalo Geografija redaktoriumi. Daugelio geografijos, kraštotvarkos ir aplinkosaugos mokslo darbų autorius. Vadovavo svarbiems teritorinio ir strateginio planavimo darbams: Lietuvos kompleksinė gamtos apsaugos schema (1982–1984), Regioninių parkų steigimo programa (1991) ir kitiems, Kuršių nerijos ir kitų nacionalinių parkų bei Nemuno deltos ir kitų regioninių parkų planavimo schemos. Didelis Kavaliausko indėlis į Mažosios Lietuvos pažinimą bei kraštotvarką; Kuršių nerijos kraštovaizdžio teritorinių vienetų žemėlapis (1984–1986), Rambyno regioninio parko steigimo pagrindimas (1991), Kuršių nerijos nacionalinio parko funkcinis zonavimas (1992–1994), Nemuno deltos regioninio parko funkcinis ir tvarkomasis zonavimas bei turizmo sistema (1997), Lietuvos kranto zonos regiono vizija (1996–1997), Kuršių nerijos gamtinių vertybių teikimo Pasaulio gamtos ir kultūros paveldui pagrindimas (1998), Neringos miesto infrastruktūros plėtros tikslinių programų rengimas (1998–1999). 1995 Valdo Adamkaus premija (aplinkosaugos sritis).

Iliustracija: Paulius Kavaliauskas, 2002