Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paul von Russdorf

Kryžiuočių ordino didysis magistras (1422–1441).

Paul von Russdorf apie 1380 Kölne 1441 I 9 Marienburge, 1422–1441 Kryžiuočių ordino didysis magistras. Karjerą Ordine pradėjo tarėju, vėliau komtūru. Išrinkus jį didžiuoju magistru prasidėjęs karas su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste ir Lenkija truko keletą mėnesių ir pasibaigė Melno taika (1422), pagal kurią Ordinas turėjo atsisakyti Žemaitijos. Iki Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties (1430) Paulius von Rusdorfas palaikė su juo gerus santykius, 1430 rugsėjį buvo atvykęs į jo vainikavimo iškilmes Vilniuje. Po 1430 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vidaus kare aktyviai padėjo Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Švitrigailai, tikėdamasis pakeisti Melno taikos nustatytą valstybinę sieną. 1431 VI 19 sudarė su juo sutartį, priešišką Lenkijai. Už tai Švitrigaila pažadėjo Palangą ir kelias mylias dykros prie jūros, tačiau 1435 Paulius von Russdorfas su Lenkija sudarė amžinąją taiką. Pačiame Ordino valstybės viduje prasidėjo konfliktai dėl riterių, su kitų žemių magistrais dėl teisių; Ordino valdose kilo nepasitenkinimas dėl padidintų mokesčių. Norėdamas suvaldyti neramumus stiprino luomus. 1441 I 2 atsistatydino iš didžiojo magistro pareigų.

L: Altpreussische Biographie. Bd. 2, Lief. 4. Marburg/L., 1961; LE.