Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paul Thomas Mann

Paulius Tomas Manas, XIX–XX a. vokiečių rašytojas, humanistas.

Mann Paul Thomas (Tomas Manas) 1875 VI 6 Lübecke 1955 VIII 16 Züriche, vokiečių rašytojas, humanistas. Bonos universiteto garbės daktaras (1919). Nobelio premijos (literatūra) laureatas (1929; už romaną Budenbrokai). Pasistatė vasarnamį Nidoje, kur nuo 1930 praleido dvi vasaras. Mannas pasisakė prieš nacionalsocialistų išpuolius ir 1933 apsistojo Šveicarijoje. 1936 jam suteikta Čekoslovakijos ir atimta Vokietijos pilietybė. 1937 atimtas Bonos universiteto garbės daktaro vardas. 1938 persikėlė į JAV, 1944 gavo JAV pilietybę. Dėstė Princetono universitete. 1952 apsigyveno Šveicarijoje. 1955 suteiktas Lübecko miesto garbės piliečio vardas. Mannas – vienas žymiausių XX a. I pusės prozos kūrėjų. Psichologiškai ir filosofiškai gvildeno menininko dvasinio pasaulio, kultūros, humanizmo, gyvenimo prasmės problemas. Romanai Die Buddenbrooks, 1901 [Budenbrokai; liet. vertimas 1930], Königliche Hoheit, 1909 [Karališkoji didenybė], Lotte in Weimar, 1939 [Lota Veimare], Doktor Faustus, 1947 [Daktaras Faustas], Mano vasarnamis (1931) aprašė Kuršių neriją, jos gamtą, žmones bei jų gyvenimą. Nuo 1967 Nidoje buvusiame jo vasarnamyje atidarytas Thomo Manno namas-muziejus. Čia eksponuojami jo kūriniai įvairiomis kalbomis, nemažai nuotraukų iš prieškario laikų. Nidoje įsteigtas ir Thomo Manno kultūros centras.

L: Stepanauskas L. Tomas Manas ir Nida. Vilnius, 1987.

Vitalija Teresa Jonušienė

Rimantė Černiauskaitė-Vidmantienė

Iliustracija: Thomo Manno šeima Nidoje: Elizabeta, žmona Katia Mann, Monika, Thomas Mannas, Michaelis

Iliustracija: Piešinys „Tomas Manas ir Nida“, 1969

Iliustracija: Piešinys „Tomo Mano namelis“, 1975 / Iš Leono Stepanausko knygos „Tomas Manas ir Nida“, 1969