Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paul Pruß

Paulius Prusas, XX a. teisininkas, kraštotyrininkas.

Pruß (Prúsas) Paul (1912 VIII 17 Luke 1999 XI 18 Ulme, Vokietija), teisininkas, kraštotyrininkas. Baigęs mokslus nuo 1937 dirbo teismuose Karaliaučiuje, Tilžėje, po Antrojo pasaulinio karo – Vakarų Vokietijoje. Draugijos „Tolkemita“ narys. Pagal tėvo ir senelio pasakojimus su žmona Ilse Pruß parengė Chronik des Dorfes Sallesch [Sallesch kaimo kronika]. Apdovanotas pasižymėjimo raštais.

Gerhard Lepa