Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paul Naujack

Paulius Naujokas, XX a. verslininkas.

Naujack Paul (Paulius Naujõkas), XX a. verslininkas. Osterodėje turėjo didžiausią Rytprūsiuose tabako gaminių fabriką Naujack-Tabak. Jo produkcija plačiai žinota ir kitose Vokietijos žemėse. Populiariausios gaminių rūšys: Naujack-Silber [Naujacko sidabrinis], Naujack-Gold [Naujacko auksinis], Hohes Tor [Aukštieji vartai]. Po Antrojo pasaulinio karo savo verslą atkūrė Vakaruose, Wilhelmshavene.