Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paul Koralus

Paulius Karalius, XX a. skulptorius.

Koralus Paul (Paulius Karãlius) 1892 XII 16Vidminiuose (Lėciaus aps.) ?, skulptorius. Tėvas – fabrikantas, kilęs iš lietuvių Karalių šeimos. Karalius vaikystėje prarado klausą, iki 1910 Unguroje ir Tilžėje lankė kurčiųjų mokyklą. Briuselio pasaulinėje parodoje Karaliaus darbai, sukurti Tilžės mokykloje, gavo auksinį garbės diplomą ir atkreipė žymaus Karaliaučiaus skulptoriaus profesoriaus S. Cauerio dėmesį. 1910–1911 Karalius mokėsi pas prof. Feistą Karaliaučiaus meno amatų mokykloje, 1911–1914 – Karaliaučiaus meno akademijos S. Cauerio klasėje, 1914–1918 studijavo Dresdene. 1920 dalyvavo B. Teicherto parodoje Karaliaučiuje. Be skulptūros, tobulinosi ir litografijos bei vario graviūrų srityje. 1931–1944 kaip laisvasis menininkas kūrė gimtinėje Vidminiuose (vok. Widminnen). Po Antrojo pasaulinio karo gyveno Vokietijoje prie Mindeno. Sukūrė vaikų skulptūrų, rašytojo Wilhelmo Raabės biustą, kurčnebylių garsinio mokymo metodo kalbos kūrėjo Samuelio Heinickės biustą (1933–1934), skulptūras Bulvių rinkėjos (1935), Puolantis šernas (1935) ir kita.

L: Mühlpfordt H. M. Königsberger Skulpturen und ihre Meister 1255–1945. Würzburg, 1970.