Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paul Karge

Paulius Kargė, XIX–XX a. vokiečių istorikas.

Karge Paul (Paulius Kárgė) 1862 1928), vokiečių istorikas, mokslų daktaras (1886). 1882–1886 studijavo istoriją ir slavų kalbas Göttingeno ir Berlyno universitetuose. Įvairių archyvų (nuo 1891 Karaliaučiaus) darbuotojas. 1921–1927 Karaliaučiaus archyvo direktorius. Domėjosi Vokietijos santykiais su Rytais, ypač Prūsijos ir Livonijos ryšiais. Pritarė nepagrįstai Gertrūdos ir Hanso Mortensenų koncepcijai dėl mažlietuvių etnogenezės. Po Versalio taikos sutarties aktyviai gynė vokiečių teises Klaipėdos krašte. Apie tai paskelbė straipsnius Die Litauerfrage in Altpreussen in geschichtlicher Beleuchtung, 1925 [Lietuvių klausimas senovės Prūsos istorijos šviesoje]; Die Litauer nicht Urbewohner im Memelland, 1925 [Lietuviai nėra Klaipėdos krašto senieji gyventojai] ir kitus. Įrodinėjo, kad istoriko Teodoro Narbuto aptiktas grafo Kyburgo kelionės į Lietuvą XIV a. aprašymas yra klastotė – Der Gesandschaftsbericht des Ordenssplitters Grafen von Kyburg vom Jahre 1397 – eine Fälschung, 1918 [Ordino ligoninių vyriausiojo slaugytojo grafo von Kyburgo 1397 pasiuntinystės kelionės pranešimas – klastotė].

LE

Algirdas Matulevičius