Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paul Hindenburg

Paulius fon Hindenburgas, XIX–XX a. Vokietijos karinis ir politinis veikėjas.

Hindenburg Paul, von Hindenburg und Beneckendorff (fon Hndenburgas ir Bènekendorfas) 1847 X 2 1934 VIII 2, Vokietijos karinis ir politinis veikėjas. Generolas feldmaršalas (1914). Dalyvavo 1870–1871 Prūsijos ir Prancūzijos kare. Pirmajame pasauliniame kare nuo 1914 VIII vadovavo 8-ajai armijai (Hindenburgo štabas kurį laiką buvo Įsruties pilyje), 1914 XI–1916 VIII – Rytų frontui. Ši armija 1914 VIII–IX mūšiuose Mažojoje Lietuvoje ir Mozūrijoje sunaikino Rusijos generolų Samsonovo ir Rennenkampfo (šio štabas 1914 VIII–IX buvo Įsrutyje) armijas. 1916–1918 Vokietijos generalinio štabo viršininkas. 1925 ir 1932 išrinktas Weimaro respublikos prezidentu (1932 rinkimuose, padedamas demokratinių grupuočių, įveikė Adolfą Hitlerį). 1933 I 30 paskyręs Hitlerį Reicho kancleriu, valdžią perdavė nacionalsocialistams. Parašė atsiminimus Aus meinem Leben, 1934 [Iš mano gyvenimo].