Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paul Fechter

Paulius Fechteris, XX a. vokiečių literatūros istorikas, teatro ir meno kritikas, biografas, prozininkas ir dramaturgas.

Fechter Paul (Paulius Fèchteris) 1880 IX 14Elbinge (Rytprūsiai) 1958 I 9Berlyne, vokiečių literatūros istorikas, teatro ir meno kritikas, biografas, prozininkas ir dramaturgas. Filologijos mokslų daktaras. Studijavo architektūrą, filosofiją, matematiką, literatūrą. 1916–1918 Wilnaer Zeitung [Vilniaus laikraštis] redaktorius. Įsteigė ir 1933–1940 leido savaitraštį Deutsche Zukunft [Vokiečių ateitis], 1954–1956 Neue deutsche Hefte [Nauji vokiečių sąsiuviniai], bendradarbiavo išeivių iš Rytprūsių spaudoje, atkreipdamas dėmesį į rytprūsiečių kultūrą. Literatūros istorijoje Dichtung der Deutschen, 1932 [Vokiečių kūryba], kuri 1941 pakeista į Geschichte der deutschen Literatur [Vokiečių literatūros istorija; papildyta ir pakartotinai išleista 1952, 1960], aptaria Rytprūsių vokiečių rašytojų kūrybą. Parašė monografijų apie Franką Wedekindą, Gerhartą Hauptmanną, Agnes Miegel, Ernstą Barlachą, Knutą Hamsuną, Maxą Pechsteiną ir kitus. Rytprūsių vaizdų, prisiminimų esama knygoje Zwischen Haff und Weichsel, 1954 [Tarp marių ir Vyslos], Menschen auf meinen Wegen, 1955 [Žmonės mano keliuose]. Knygoje Menschen und Zeiten, 1948 [Žmonės ir laikai] aprašo įspūdžius iš Pirmojo pasaulinio karo tarnybos Vilniuje (sužavėtas Aušros vartais) ir Kaune (čia sutelkė vokiečių intelektualų būrelį), pabrėžė Rytų kultūros įvairovę ir jos stiprybę „žlungančių Vakarų atžvilgiu“.

L: Dank und Erkenntnis. 1955.