Mažosios Lietuvos
enciklopedija

paukščių globa

paukščiams globoti skirti Prūsijos valdžios įsakai.

paũkščių globà. 1799 Prūsijos valdžios įsake skelbta: prieš 65 metus karalius uždraudęs paleisti šunis laisvai bėgioti po girias ir laukus, kad jie nekenktų perintiems paukščiams. Prie šunų turėjo būti pririšti 2,5 pėdos ilgio branktai. Palaidus, be branktų šunis girininkai ir eiguliai turėjo šaudyti, o nušauto šuns šeimininkas už šūvį dar turėjo mokėti dolerį. Per paukščių perėjimą šunys turėjo būti pririšti namuose arba vedžiojami už virvės. 1872 laikraštyje Keleivis iš Karaliaučiaus broliams lietuvininkams žinias pranešąs paskelbtas policijos įsakas (paliepimas) dėl naminių paukščių prekybos, reikalaujant, kad į turgų gabenamų žąsų, ančių, vištų ir kitų paukščių sparnai ir kojos būtų nesurišti (tie gyvulėliai neturėjo kankintis); juos reikėjo gabenti tokiuose krepšiuose, kad galėtų galvą laukan iškišti arba nors atsikvėpti. Tokių įsakų pradžia – 1739 Prūsijos karaliaus įsakas, draudęs karčemose užtrukusiems būrams šaltyje ir darganoje laikyti arklius bei greitai juos varyti. Taip siekta ūkinių tikslų ir žmonių auklėjimo.

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams. V., 1960.

Jurgis Mališauskas

Iliustracija: Lauknų, Labguvos apskritis, moksleivis Günteris Wulffas su mokyklos globojamu gandru, 1934 / Iš MLEA