Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Patoliai, 1

Patuliai, dvaras Ylavos apskrityje, Dumnavos parapijoje, Apušvangio valsčiuje.

Patoliai, 1, Patuliai (vok. Patollen, vėliau Groß Waldeck, rus. Osokino), dvaras Ylavos apskrityje, Dumnavos parapijoje, Apušvangio valsčiuje, 6 km į šiaurės vakarus nuo Dumnavos, 2 km į pietvakarius nuo Almenhauzeno. Minėti 1351–1382 Potollen. Užpelkėjusiame upelio slėnyje stūksojo kalvelė-alkakalnis. Senovėje ten buvo garsi prūsų dievų šventvietė; sunaikinta kryžiuočių. Įtvirtinant naują religinę santvarką 1400 ten pastatytas vienuolynas. 1817 Almenhauzeno parapijos bajoriškajame dvare Gross Waldeck buvo 5 ugniakurai, gyveno 128 žmonės. 1846 riteriškajame dvare buvo 8 gyvenamieji pastatai, gyveno 135 žmonės. Ryčiau Patolių nutiestas plentas Dumnava–Karaliaučius ir geležinkelis Girdava–Karaliaučius. 1905 dvaras valdė 667 ha žemės, buvo 11 gyvenamųjų pastatų, gyveno 166 žmonės. Rūmus ant kalvelės supo didelis parkas, dvaro dideli ūkiniai pastatai bei kumečių sodybėlės stovėjo slėnio šiauriniame krante. SSRS valdymo metais dvaro sodyba suniokota, 1994 buvo tik dvarvietės fragmentai.

L: Ritterorden und Kirche im Mittelalter. Torun, 1997

Martynas Purvinas