Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pašvenčiai

kaimas Labguvos apskrityje, Papelkių parapijoje.

Pašvenčiai (vok. Paschwentschen, 1938 Wittenrode), kaimas Labguvos apskrityje, Papelkių parapijoje, prie Šventosios upės, 6 km į pietvakarius nuo Papelkių. Netoli stūksojo kalvelė Kalske – prūsų alkakalnis. 1817 Mielaukių valsčiaus šatulininkų kaime buvo 27 ugniakurai, gyveno 148 žmonės. 1830 per Pašvenčių žemes nutiestas plentas Karaliaučius–Toplaukis–Skaisgiriai–Tilžė. Paplentėje įsikūrė užeigos namai Goldbaum. XIX a. viduryje kaime buvo 36 gyvenamieji pastatai, gyveno 277 žmonės, kurių dauguma kalbėjo lietuviškai. 1905 Pašvenčiai valdė 261 ha žemės, buvo 28 gyvenamieji pastatai, gyveno 201 žmogus, veikė mokykla, girininkija Heiligenfließ, vėjo malūnas. Prieš Antrąjį pasaulinį karą gyveno Kervaitis (Robert Kerwath), turėjęs pieninę, Jonaitis (Jonat), Kuršaitis (Kurschat), Macaitis (Matzeit), Jakubaitis (Jakubeit), Bruvelaitis (Bruweleit), Kristolaitis (Christoleit) ir ktiti lietuvių kilmės žmonės. SSRS valdymo metais kaimas suniokotas, dalis žemių apaugo mišku. 1994 Pašvenčių ir apylinkių gyvenviečių liekanos vadintos Dal’neje.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Pašvenčių kaimo mokykla, iki 1944 / Iš MLEA

Iliustracija: Pašvenčių kaimo schema, iki 1944 / Iš MLEA