Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pašto korespondencijos pristatymas

pašto siuntų pristatymo priemonės ir tvarka.

pãšto korespoñdencijos pristãtymas. Klaipėdos kraštas prieškariu buvo padalytas į 230 rajonų. Pašto siuntas pristatydavo dviračiais, tarpmiestinę korespondenciją – garlaiviu (Kaunas–Smalininkai), vėliau – pašto vagonais, nuo 1934 – autobusais. 1937 Šilutėje, Pagėgiuose, Panemunėje, Plaškiuose paštas nešiotas 2 kartus per dieną. Pristatymą trukdė stichinės nelaimės, pronaciškų asmenų ir grupių veiksmai (jie niokojo LR pašto iškabas, dėžutes, puldinėjo lietuvius tarnautojus), būta privačios korespondencijos vogimo.

L: Steponavičius Z. Šilutės paštas. Šilutė–Kaunas, 1963–1998, p. 109, 110, 114, 145.

Jolanta Mačiulienė

Iliustracija: Buominės pašto agentūros, Labguvos apskritis, laiškanešys, 1940 / Iš MLEA

Iliustracija: Agluonėnų pašto agentūros tarnautojai: Vilius Šauklys, vedėjas Martynas Paltinas, Martynas Pėžius, stovi: Mikas Lūžaitis, Jonas Berentas, Jonis Laukstėnas, Jokūbas Plėvė, 1938 / Iš Arvydo Paltino šeimos albumo