Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pašto darbuotojų rateliai

pašto darbuotojų organizacijos.

pãšto darbúotojų ratẽliai. 1923 Klaipėdoje įsteigta Klaipėdos paštininkų sąjunga, siekianti vienyti pašto tarnautojus, rūpintis jų dvasiniu ir fiziniu lavinimu, ekonomine gerove. 1929 į šią organizaciją įstojo Šilutės pašto 65 tarnautojai. 1931 Pagėgių pašto darbuotojų ratelis vaidino L. Giros misteriją Paparčio žiedas. 1936 Juknaičiuose įsteigtas pašto darbuotojų ratelis Atžalynas, 1937 Šilutėje – Atžala. Rateliai siekė rengti kultūrines programas, finansiškai paremti narius trumpalaikėmis paskolomis, organizavo vyrų chorus, orkestrėlius.

L: Steponavičius Z. Šilutės paštas. Šilutė–Kaunas, 1963–1996, p. 150–151.

Jolanta Mačiulienė