Mažosios Lietuvos
enciklopedija

paštininkas

pašto tarnautojas.

pãštininkas, pašto tarnautojas. Mažojoje Lietuvoje paštininko statusas įteisintas 1646, kai Prūsijos–Brandenburgo valstybėje pašto tarnyba tapo valstybinė, įvedant fiksuotą atlyginimą ir specialią uniformą.

Nijolė Strakauskaitė

XX a. pradžioje Klaipėdos apskrityje taip vadintas tarnautojas, sėdėdavęs pašto įstaigoje ir ten tvarkęs reikalus. Po kaimus ir apylinkes vaikštinėdavo gromatnešis (laiškanešys) – jis nešiodavo gromatas (laiškus), ceitungas (laikraščius) ir kitus siuntinius.

Martin Tydecks

Iliustracija: Atvirukas su Nidos pašto viršininko Fritzo Froesės portretu, XX a. pradžia / Iš Nijolės Strakauskaitės knygos „Kuršių nerija – Europos pašto kelias“, 2001

Iliustracija: Pėžaičių pašto agentūros laiškanešys Gerulis, apie 1930 / Iš Domo Kauno rinkinio