Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pasienio prekyba

Rytprūsių ir Didžiosios Lietuvos pasienio prekyba.

pasenio prekýba. Nuo seno pasienyje su Prūsija lietuviai prekiavo maisto prekėmis: šviežia žuvimi, pienu ir jo produktais, gyvuliais, nuo XVI a. – arkliais, kaip pagrindine traukiamąja jėga. Nemaža arklių, spirito ir kitų prekių per sieną vežė kontrabanda. Pvz., 1910 Geldapę sujungus geležinkeliu su Įsrutimi (1878), Luku (1879) ir Stalupėnais (1901) gerokai išaugo prekyba javais, gyvuliais, naminiais paukščiais, skerdiena. Vien 1905 Geldapės turguje parduota 500 arklių. 1905 iš apskrities turgų išvežta: žąsų – 18 016, vištų – 1307, ančių – 8527, arklių – 1223 vnt., mėsos skerdienos – 24 409 tonos. Dalis tos produkcijos buvo atvežta iš Didžiosios Lietuvos. XX a. pradžioje per Rytprūsių–Didžiosios Lietuvos pasienį į Vakarus vežti daugiausiai įvairūs naminiai paukščiai, mėsa, arkliai. Pvz., 1905 iš Didžiosios Lietuvos į Rytprūsius vien per Kalvaičius, Pablindžius ir Upidamiškes importuota 1223 arkliai, 18 000 žąsų, 1307 kg vištienos, 8527 kg antienos, daugiau kaip 27 000 kg mėsos. Įvairūs perpirkliai, jų pagalbininkai pelnydavosi supirkdami pigesnes prekes vienoje sienos pusėje, brangiau pardavę kitoje.

MLEA

Iliustracija: Fricas Lašaitis iš Scheikendorfo sveria bulves Karaliaučiaus turguje, 1928 / Iš MLEA