Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paserija

bažnytkaimis Šventapilės apskrityje Rožių valsčiuje.

Paserija (vok. Alt-Passarge, lenk. Paslęka Stara), bažnytkaimis Šventapilės apskrityje Rožių valsčiuje, 10 km į vakarus nuo Šventapilės, 7 km į šiaurės vakarus nuo Brunsbergo, prie Paserijos upės žiočių, jos dešiniajame krante, Aismarių pakrantėje. Žvejybai patogioje vietoje nuo seno susikūrė žvejų kaimas. 1817 karališkajame žvejų kaime buvo 59 ugniakurai, gyveno 426 žmonės. 1846 kaime (jo Šventapilės apskrities dalyje) buvo 60 gyvenamųjų pastatų, gyveno 514 žmonių. Sodybos buvo susispietusios tarp upės ir marių. 1905 kaimas valdė 332 ha žemės, buvo 59 gyvenamieji pastatai, gyveno 395 žmonės. 1938 gyveno 254 žmonės.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Paserija, tekanti per Brunsbergą / Iš Viliaus Pėteraičio rinkinio

Iliustracija: XVIII a. Brunsbergo sandalinio mūro (fachverkiniai) sandėliai prie Paserijos upės, iki 1944 / Iš Viliaus Pėteraičio rinkinio