Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pašalpos

pašalpų mokėjimas XX a. pradžioje.

pãšalpos XX a. pradžioje mokėtos vargingiesiems (vok. Ortsarme), socialiai remtiniesiems (vok. Sozialrentner), nepasiturintiems (vok. Kleinrentner), vaikams ir jaunimui (vok. Jugendliche). Jomis siekta išvengti socialinių konfliktų, pagerinti skurdžiausių žmonių gyvenimą. Mokėtų pašalpų kiekį lėmė ir vietovės sąlygos (pvz., Tilžėje po Pirmojo pasaulinio karo būta daugiau nukentėjusių nuo karo veiksmų, Karaliaučiuje daugiau lėšų socialinei rūpybai skirdavo didelės pramonės įmonės; žr. lentelę).

Lent. Pašalpas gavusiųjų skaičius (% visų gyventojų) po Pirmojo pasaulinio karo svarbiausiuose miestuose
Pašalpos gavėjai Tilžė  Karaliaučius  Įsrutis
Vargingieji  1,3  0,87  0,62
Socialiai remtinieji  1,85  1,13  0,82
Nepasiturintys  1,72  1,32  0,79
Jaunimas  0,77  0,22 0,22
Iš viso:  5,64  3,54  2,45