Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Parva

upė Nemunyno baseine, Lauknos kairysis intakas.

Parvà (vok. Parwe; rus. 1946 Lugovoje), upė Nemunyno baseine, Lauknos kairysis intakas. Minėta 1584 Pauer. Ilgis 37 km, baseino plotas 182 km2. Prasideda 2 km į rytus nuo Aulavėnų. Teka į šiaurvakarius pro Aulavėnus, Kalviškius, Korelius. Įteka į Laukną 12,6 km nuo jos žiočių, 4,5 km į rytus nuo Lauknų. Intakai: Žvirgzdė ir Aula (kairieji), Dvitiltė (dešinieji). Vagos plotis aukštupyje – 5–6 m, gylis – 1,5–2 m. Nuo Korelių iki žiočių vaga reguliuota, plati (20–30 m) ir gili (iki 3 m), krantai iš abiejų pusių apjuosti apsauginiu pylimu. Parvos žemupyje įrengti polderiai, baseinas išraižytas daugybės sausinimo griovių, prie Parvos įrengta vandens siurblinė. Sausinimo tikslais Parva prakasu sujungta su Osa. Vandenvardis išplėstas -v- determinantu Par- šaknies variantas, iš ide. *por-, *per- – tekėti, tėkmė. Plg. su kitu šaknies balsiu prūsų Perw-ante (ežeras).

Algirdas Rainys

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Parvos upė, 2004