Mažosios Lietuvos
enciklopedija

partikuliaras

nepilna aukštoji mokykla.

partikuliãras, nepilna aukštoji mokykla. Nuo 1525 Prūsijos kunigaikštystėje protestantizmui skleisti trūko dvasininkų, mokėjusių lietuvių kalbą. Kunigaikštis Albrechtas 1542 įsteigė partikuliarą – aukštesniąją akademinę mokyklą (pedagogiumą) dvasininkams rengti, kurios vedėju pakviestas Abraomas Kulvietis. 1544 partikuliaras pertvarkytas į Karaliaučiaus universitetą.

L: Lebedys J. Senoji lietuvių literatūra. V., 1977.

Jurgis Mališauskas

MLEA