Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pardavimai prievarta

varžytynės, išparduodant įsiskolinusiųjų arba bankrutavusiųjų turtą.

pardavmai prevarta (vok. Zwangsversteigerung), taip krašte vadintos varžytynės, išparduodant įsiskolinusiųjų arba bankrutavusiųjų turtą. Pvz., Klaipėdos valsčiaus teismo 1928 V 31 nutarimu Klaipėdos krašto valdžios žiniose paskelbta apie 14 ha ūkio Šlapšilėje pardavimą prievarta, aprašant turtą (žemę bei sodybą – gyvenamąjį namą su kiemu ir sodu, malkinę ir vežimų pastogę, skūnę, vežimų pastogę su sklepu ir kamara). Iš pardavimų prievarta gautos pajamos padengdavo gautas paskolas, jų palūkanas, nesumokėtus mokesčius. Buvo nustatyta griežta pardavimų prievarta tvarka: įvairių pretenzijų pareiškimo terminai, galimos pretendentų teisės ir kita. 1924 tokie pardavimai prievarta palietė 5 Klaipėdos krašto ūkius (iš viso 35 ha valdas), 1925 – 15 (155 ha), 1926 – 20 (812 ha), 1927 – 27 (889 ha), 1928 – 31 (444 ha). 1928 Šilutės apskrityje išvaržyta: 1 mažas ūkis (2 ha valda), 2 nedideli (3–5 ha), 3 vidutiniai (5–20 ha), 2 didesni (20–50 ha); Pagėgių apskrityje 2 nedideli, 6 vidutiniai; Klaipėdos apskrityje 4 vidutiniai, 5 didesni. Didėjęs pardavimų prievarta skaičius skatino antilietuviškas nuotaikas krašte.

Martynas Purvinas

Martin Buddrus