Mažosios Lietuvos
enciklopedija

parceliavimas

žemės didelių valdų sudalijimas į smulkesnius sklypus ir jų išpardavimas.

parceliãvimas, kaip žemės didelių valdų sudalijimas į smulkesnius sklypus ir jų išpardavimas, krašte paplito XIX a., panaikinus baudžiavą (1807), pradėjus vidaus kolonizaciją (dar skaitykite kolonizacija XIX a.–XX a. pradžioje). Pvz., 1875–1906 Ragainės apskrityje išparceliuoti 2 stambūs dvarai, Šilutės apskrityje – 7, Tilžės apskrityje – 9 (iš pastarųjų suformuoti 279 sklypai ūkininkams), siekiant likviduoti blogai tvarkytus didelius ūkius, aprūpinti žeme kuo daugiau vidutinių ūkininkų (davusių kraštui daugiau pajamų). Susiklosčius žemės rinkai, dvarų žemės bei jų dalys pardavinėtos ir kitiems tikslams. Pvz., XX a. pradžioje Priekulės ir Šilutės dvarų valdų išparceliuotose dalyse kūrėsi tų gyvenviečių sodybos.

Dar skaitykite Lubeno reformų projektas.

L: Belgard M. Parzellierung und innere Kolonisation in den 6. östlichen Provinzen Preussens 1875–1906. Leipzig, 1907.

Martynas Purvinas