Mažosios Lietuvos
enciklopedija

pantas

įkaitas, atsipirkimas.

pántas, pántyti, pántijimas, nupántyti, seni žodžiai, reiškę: įkaitas, bausti, atsipirkimas, nubausti. Taip rašyta Mažosios Lietuvos žemių teismo apsakyme dėl kaimų teismų santvarkos (1815), Prūsijos karališkoje Gromatoje, draudžiančioje važinėti girių priekeliais (1806); apsakyme, draudžiančiame kirsti ąžuolėlius (jaunus Auźolus, jaunus Auźolelus ) (1739): Kad nepažistami, neištikemmi swetimi Zmones (...) deley Peržengimo Kiemo [kaimo] Dawado (...) nupantyti tampa, tai tur tas Pantas į Pakawone to Kiemo Sudo imtas buti.; Szittas tur alle ta Panta tuojau atidůti (...) (1815) (...) uź koźną wieną Arklį Dolerį ant Pantijimo Stropôs uźmokēti (...) (1806); (...) ir jey Perźengtojį kokį uźeitu (...) jį be jokio Padabbojimo Personôs tů pantyti, ir artimjáusei Wyrausybei apsakyti.

Birutė Žemaitaitytė