Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Palumpiai

dvaras Pagėgių apskrityje, Vilkyškių parapijoje, Kirkutviečių seniūnijoje.

Palupiai (vok. Polompen), dvaras Pagėgių apskrityje, Vilkyškių parapijoje, Kirkutviečių seniūnijoje, 11 km į rytus nuo Pagėgių, 4 km į vakarus nuo Vilkyškių, 3,5 km į šiaurę nuo Rambyno, prie Mikytų–Vilkyškių–Smalininkų plento. Per dvaro laukus į Vilkę tekėjo Lumpė. Jos dešiniajame krante yra II amžiaus po Kristaus kapinynas. Apie 1500 minėti Polompi. Dvaras įkurtas XVIII a. pradžioje kaip Šereiklaukio didelio dvaro palivarkas. 1758 jam priklausė 25 oleckiniai ūbai dirbamosios žemės. Per Septynerių metų karą palivarko gyvulius pasiėmė rusų kareiviai, pasėlius nutrempė, pastatus padegė. Ūkį atgaivino nuomininkas F. Ruknowitzas iš Krakoniškių ir kiti. 1801 palivarkas tapo savarankišku dvaru. Valdos vertė augo: 1884 įsigyta už 120 000 markių, 1914 parduota už 720 000. Nuo seno veikė malūnas, užeiga, plytinė, gaminusi geras plytas (iš jų 1900 pastatyta Plaškių bažnyčia). 1941 seniūnijoje gyveno 420 gyventojų, jai priklausė Palumpių ir Jogaudų dvarai, Kirkutviečiai. Palumpiuose veikė siaurojo geležinkelio stotelė. Sovietinės okupacijos metais dvaras nugyventas.

Albertas Juška

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Palumpių dvarelio rūmai, 1992